İCRA KURULU ÜYELERİ

İCRA KURULU DÖNEM BAŞKANI

VERGİ HUKUKU PLATFORMU BİLİM VE DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

 

 

Bilim ve Danışma Kurulu:

 

1. Bilim ve Danışma Kurulu, Vergi Hukuku Platformu’nun danışma organıdır. Bu işlevine uygun şekilde, Platformu’nun amaçları çerçevesinde göstereceği tüm faaliyetler hakkında görüş bildirir.

Kurul, yıllık kongre sonrasında olmak üzere yılda en az iki defa toplanır.

2. Bilim ve Danışma Kurulu’na, çalışmaları vergi hukuku alanında yoğunlaşmış olmak kaydıyla,

-Hukuk fakültesi mezunu akademisyenler ile

-Vergi hukukuna önemli hizmetlerde bulunduğu, Platformun İcra Kurulu’nun oybirliğiyle kabul edilenler  üye olabilirler.

3. Kurul üyeliği, ancak, İcra Kurulu’nun oybirliğiyle aldığı bir karara binaen yapılacak davet üzerine mümkündür.

4. Bilim ve Danışma Kurulu en fazla yirmi beş üyeden oluşur. İcra Kurulu üyeleri, Bilim ve Danışma Kurulu’nun tabi üyesi olarak bu sayıya eklenir.

5. Bilim ve Danışma Kurulu üyeliği, üç yıllıktır.

6. Bilim ve Danışma Kurulu’nda, Vergi Hukuku Platformu’na üye olabilecek tüm kesimlerden en az birer üye bulunmasına özen gösterilir.

7. Aynı kurumdan birden fazla kişinin Bilim ve Danışma Kurulu’nda yer almamasına dikkat edilir.

8. Bilim ve Denetleme Kurulu’nun üç toplantısına üst üste mazeretsiz olarak katılmayan üye, Kurul üyeliğinden çekilmiş kabul edilir.

 

SEKRETERYA

 

Dr. Gamze GÜMÜŞKAYA

gamze@vehup.org

 

Zeynep Nihan ALADAĞ

zeynep@vehup.org

 

İmran Semiz

imran@vehup.org

 

Gizem KAPUCU

gizem@vehup.org

 

Güncel Yargı Kararları:

 

Tüm Hakları saklıdır.

Web sayfası ile ilgili koordinasyon ve derlemeler Ar.Gör. Gizem Kapucu tarafından gerçekleştirilmiştir