Vergi hukuku, demokratik hukuk devletlerinin gelişimi bakımından son derece önemli bir hukuk alanı olup; vergi geliri yüksek bir devlet, Anayasa ile kendisine verilmiş olan görevleri çok daha iyi bir şekilde yerine getirebilme ve toplumun refah seviyesini oldukça ileriye götürebilme olanağına sahiptir.

 

Ancak, bireylerin pek çok temel hak ve özgürlüğüne doğrudan ya da dolaylı şekilde müdahale ediyor olması, vergi hukukunu vergi ödevlileri bakımından da hassas bir hukuk alanı haline getirmektedir.

 

Vergi hukukunun bu konumu dikkate alınarak; küreselleşme ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde verginin uluslararası bağlantı noktaları ile vergi hukukuna ilişkin dünyadaki çalışmalar ve gelişmeler göz ardı edilmeden;

 

interdisipliner bir yere sahip olan vergi olgusunun hukuksal açıdan bilimsel olarak  ele alınmasını ve vergi hukukunun  gelişimini, vergi hukuku alanında araştırmacı, uygulamacı veya eğitici olarak çalışanlar tarafından işbirliği içinde, birlikte sağlamak üzere,

 

17 Mart 2015 tarihinde, İstanbul'da dört akademisyen tarafından

VERGİ HUKUKU PLATFORMU kurulmuştur.

Güncel Yargı Kararları:

 

Tüm Hakları saklıdır.

Web sayfası ile ilgili koordinasyon ve derlemeler Ar.Gör. Gizem Kapucu tarafından gerçekleştirilmiştir