Platform Üyeliği Koşulları

 

1. Platforma üyelik,vergi hukuku alanında araştırmacı, uygulamacı ya da öğretim görevlisi olarak çalışmak şartıyla;

a. Hukuk fakültesi mezunu olan,

b.  Üniversitelerin Vergi Hukuku, Mali Hukuk veya Maliye Anabilim Dallarından birinde öğretim elemanı olarak görev yapan,

c. Maliye Bakanlığı teşkilatında çalışan,

d. Yargı mensubu olan,

e. Yukarıda anılan kurumlardan emekliye ayrılmış veya en az on yıl çalıştıktan sonra ayrılmış olan,

f . 3568 Sayılı Kanun çerçevesinde faaliyette bulunan, herkese açıktır.

2.  Platforma üyelik için, Platform İcra Kurulu’na Platform’un web sayfası yer alan form üzerinden elektronik başvuru yapılması şarttır.

3. Platform üyeleri, Platform tarafından düzenlenen kongre ve toplantılara öncelikli olarak katılma, ücretli toplantılardan indirimli bir şekilde yararlanma ve yıllık kongre kitaplarını indirimli bir şekilde edinme olanağına sahiptirler.

4. Platforma üyelik, hiçbir maddi yük getirmez.

5.   İcra Kurulu’na yazılı başvuru ile üyelikten ayrılmak istediğini bildiren herkes, başka herhangi bir işleme gerek olmaksızın üyelikten ayrılmış olur.

 

Güncel Yargı Kararları:

 

Tüm Hakları saklıdır.

Web sayfası ile ilgili koordinasyon ve derlemeler Ar.Gör. Gizem Kapucu tarafından gerçekleştirilmiştir