Vergi Hukuku Platformu’nun amaçları şunlardır:

 

1.Vergi hukukuna ilişkin araştırmalar yapmak ve desteklemek;

2.Vergi hukuku biliminin ulaştığı bilgi birikiminin uygulamaya aktarılmasını sağlamak ve desteklemek;

3.Vergi mevzuatının oluşturulmasına veya geliştirilmesine katkıda bulunmak;

4.Vergi hukukunun, lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim programlarında önemine yakışır bir yere sahip olmasını sağlamak;

5.Gerek vergi hukuku derslerinin ve gerek vergi hukuku alanında uygulamacılara yönelik meslek içi eğitimlerin asgari standart ve içerikleri konusunda çalışmalarda bulunmak;

6.Vergi hukuku alanındaki önemli durum ve gelişmelere ilişkin olarak görüş açıklamak;

7.Vergiyle ilgili olarak faaliyette bulunan tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla diyalog içinde olmak ve bunlarla ya da bunlar arasındaki işbirliğini geliştirmek.

 

Amaçlarına ulaşmak üzere, Platform;

 

1.Yılda en az bir kez, güz döneminde ve mümkün olduğunca Kasım ayında,  vergi hukukunun temel sorunlarına ilişkin bir konuyu ele almak üzere kongre ve gerektiğinde başka toplantılar düzenler;

2.Yıllık kongrede sunulan bildirileri, yapılan tartışmaları ve ulaşılan sonuçları içeren bir Kongre Kitabı yayınlar;

3.Yarışmalar düzenler;

4.Üyeleri arasındaki toplantı, forum vb. türdeki işbirliklerini web sayfası üzerinde kurar ya da duyurur;

5.Amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek gerekli diğer faaliyetlerde bulunur.

 

Güncel Yargı Kararları:

 

Tüm Hakları saklıdır.

Web sayfası ile ilgili koordinasyon ve derlemeler Ar.Gör. Gizem Kapucu tarafından gerçekleştirilmiştir